Įgivendiname projektą „MB „Bonum Wood” inovatyvių grindų gamyba”

Inovatyvių grindų gamyba

MB „Bonum Wood“ įgyvendina iš dalies Europos regionines plėtros fondo lėšomis finansuojamą projektą „MB „Bonum Wood“ inovatyvių grindų gamyba“ (Nr. 03.3.1-LVPA-K-803-02-0052).

Projekto tikslas: paskatinti mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) investicijas į inovatyvios gamybos verslo pradžią bei plėtrą, sudarant sąlygas didinti darbo našumą, naujų darbo vietų kūrimą bei sudaryti prielaidas sparčiau vystytis Lietuvos regionams.

Projekto veiklos: naujų inovatyvių įrengimų įsigijimas.

MB „Bonum Wood“ yra inovatyvi parketo gamybos įmonė. Ženklią dalį jos apyvartos sudaro eksportas. Išsilaikyti konkurencinėje aplinkoje ir plėsti veiklą eksporto rinkose įmanoma tik plečiant gamybą ir kuriant naujus produktus. Įmonė ketina įsigyti naują modernią technologinę įrangą ir išplėsti gaminių asortimentą.

Gaminant naujus inovatyvius produktus bus naudojamasi įmonės ir partnerių MTEP veiklos rezultatais.

Įmonė įgyvendinusi projektą numato sukurti naujas kvalifikuotas darbo vietas.

Šis projektas vykdomas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondu investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-803 „Regio Invest LT+“. Projektui įgyvendinti skirtos Europos regionines plėtros fondo lėšos.

Projekto biudžetas:                       1 419 990,00 Eur;
Projekto finansavimas:                     638 995,50 Eur.

Planuojama projekto veiklų pabaiga: 2020 metai.

 

SUŽINOKITE KAINĄ SAVO PROJEKTUI!